On Parmak Kursu ‘na Kimler Katılabilir?

On Parmak Kursu , F veya Q klavyeyi profesyonel ve hızlı bir şekilde kullanmanızı öğreten kursumuzdur. Bu kursumuza klavye kullanımını hızlandırmak isteyen herkes katılabilir. Özellikle Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Sınavlarında başarılı olmak isteyen adaylar için bire bir kurstur. Zabıt Katipliği uygulama sınavında sizlerden 3 dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazmanız istenir.

10 PARMAK KLAVYE KULLANIM KURSU

Bilgisayar karşısında geçirdiğiniz zamanın %80’ini klavyede doğru tuşu arayarak, sadece geri kalan %20’sini verileri girmekle geçirdiğinizi biliyor musunuz? 10 Parmak‘la bu zaman kaybını ortadan kaldırabilir, bilgisayar kullanımındaki veriminizi artırabilirsiniz.

GENEL AÇIKLAMALAR

İş ve teknik alanında meydana gelen hızlı gelişmeler, gerek özel gerekse kamu kuruluşlarındaki yazışmalara büyük önem kazanmıştır.
Bu önem, artan büro işlerini yürütecek kaliteli elemanlara ve yetiştirilmiş insan gücüne duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

Akıcı çalışmayı gerektiren büro işlerinin yürütülmesi ve iş veriminin arttırılması için ihtiyaç duyulan nitelikli 10 parmak klavye kullanabilen elemanların yetiştirilmesi için kurslarının düzenlenmesi planlanmıştır.
Açılan kurslarla, yetişkinlere 10 parmak süratli ve düzgün olarak yazma becerisini kazandırıp aynı zamanda meslek sahibi olmalarını, meslek sahibi olanların da alanlarında geliştirilmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
Kişilere 10 parmakla yazma becerisi kazandırmakla birlikte onlara, aynı zamanda istihdam imkanı ve kolaylığı sağlayan 10 parmak kursları nın faydası çok büyüktür.

TANIM

10 parmak kursu, kişilere 10 parmak klavye yazabilme becerisi kazandırıp; iş, ticari ve günlük hayatta kullanılan yazışmaların hızlı ve noksansız yürütülmesini sağlayan, 10 parmak kursu ile ilgili iş alanlarında çalışabilecek bilgili ve becerikli meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlayan eğitim ve öğretim programıdır.

AMAÇLAR

Bu kursu başarı ile tamamlayan kursiyer;
1. Standart Türk (F) klavyeyi tanır, çalışma esaslarını kavrar.
2. Standart Türk (F) klavyede on parmak yazabilme ve beceriyle kullanabilme alışkanlığını kazanır.
5. Bir 10 parmak kullanan kişi gerekli olan temiz, planlı ve düzenli çalışma yapar.
6. İşin zamanında ve noksansız olarak bitirilmesi sorumluluğunu kazanır.
7. İş ve ticari hayatta kullanılan yazışmaları öğrenir.
8. Doğru ve süratli yazı yazma becerisinde en üst düzeye ulaşır.
9. Bu program sonunda kursiyerlerin büyük bir çoğunluğu tekniğine uygun olarak bakmadan 10 parmakla dakikada en az (30-40 kelime) yazar.
10. 10 Parmak Klavye yazma mahareti kazandırıp meslek sahibi olmalarını, meslek sahiplerinin de daha ehil olmalarını ve 10 Parmak Klavye yazmalarını sağlar.
 

UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Standart Türk klavyesine göre, Klavyeye bakmadan 10 parmak metoduyla yazma tekniği verilecektir. Doğru teknik ve sürat kavramı geliştirilecektir.
2. Klavye öğretimine yeterli zaman ayrılıp, hızlı bir şekilde geçilmemeli her derste bir önceki dersin kısa tekrarı yapılmalıdır.
3. Klavye öğretimi bitirildikten sonra, klavye tekrarı yapılacak (en fazla 12 saat), basitten zora doğru düz metinlerin yazdırılmasına geçilmeyecek, ancak tekrar yoluyla iyice kavratıldıktan sonra düz metinlerin yazdırılmasına geçilecektir.
4. Kursiyerlerin sürat grafiği kullanarak kendi çalışma ve sürat seyrini takip etmeleri sağlanacaktır.
5. 10 (on) Parmak dersinde öğretim metodu dersi derste öğrenme-öğretme ilkesi esas alınacaktır.

İlk 2 Haftada Yazma Tekniğini Garanti Öğretiyoruz!