HİTİT EĞİTİM KURUMLARI

HİTİT İNSAN KAYNAKLARI ORGANİZASYON EĞİTİM BİLİŞİM YAYINCILIK GIDA DANIŞMANLIK REKLAM TİC. LTD. ŞTİ.

“Kişisel Verileri Koruma Kanunu”

AYDINLATMA METNİ

1.Giriş

“HİTİT İNSAN KAYNAKLARI ORGANİZASYON EĞİTİM BİLİŞİM YAYINCILIK GIDA DANIŞMANLIK REKLAM TİC. LTD. ŞTİ. ” (Bundan sonra “HİTİT EĞİTİM KURUMLARI”  Veya “Şirket” Olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. Şirketimizeait bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen şartları kabul etmektesiniz. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere diğer sair mevzuatlara uygun olarak hizmet sağlamaktadır. Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla HİTİT EĞİTİM KURUMLARI tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

(Yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde ve işlenen kişisel verilerinizde, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde ilgi metinleri her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Yapılan güncellemelerin takibini ve kişisel verileriniz ilişkin diğer detaylı bilgiye web sitemizden her zaman ulaşabilirsiniz.)

2.Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde yer alan;

Kişisel Veri     : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. İşbu aydınlatma metninde veri sorumlusu GMK Bulvarı Fevzi Çakmak-1 24/29-30-31-32 Çankaya-Ankara adresinde mukim HİTİT EĞİTİM KURUMLARI  – HİTİT İNSAN KAYNAKLARI ORGANİZASYON EĞİTİM BİLİŞİM YAYINCILIK GIDA DANIŞMANLIK REKLAM TİC. LTD. ŞTİ. ‘dir.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

3.Amaç

            Kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmakta olup, özellikle KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. Diğer yandan; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla kişisel verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

            Bugüne dek HİTİT EĞİTİM KURUMLARI olarak yapmış olduğumuz işin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden, ziyaretçilerimizden, müşteri adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan veya şirketimizin ilişki içerisinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel veriler hakkında hassas davranarak gizli tutulmuş, hiçbir zaman ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel prensipleri arasında olup, şirketimiz kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm tedbirleri almıştır. Şirketimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş, çalışanlarına da bu konuda gerekli talimatları titizlikle vermiştir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı HİTİT EĞİTİM KURUMLARI olarak taahhüt etmekteyiz.

4.İşlenen Kişisel Veriler

            Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. Bu kapsamda www.ceyapi.com adresli web sitemizde temin edilen “IP Adresi, Log Kayıtları” gibi kişisel verileriniz ve bahsi geçen internet adresimizde yer alan kurslar@hititegitim.com mail adresimiz aracılığı ile bizimle iletişime geçmeniz halinde elde edilen kişisel verileriniz, şirketin meşru menfaatleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hakkın tesisi ve korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak 6698 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının “ç”, “e” ve “f” fıkralarındaki hukuki sebepler kapsamında, 5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, internet sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve çerez politikamızda belirttiğimiz diğer amaçlar ile işlenmektedir.

 (Güncelleme ve değişiklik hakkımızı saklı tutarız. Güncelleme durumunda değişiklikleri web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca KVKK’nın 4. maddesi uyarınca HİTİT EĞİTİM KURUMLARInin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda HİTİT EĞİTİM KURUMLARI nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, ziyaretçilerimizin Şirketimiz ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde Şirketimizin kurslar@hititegitim.com mail adresine mail atarak verilerinizi güncellemenizi rica ederiz. Konuya ilişkin olarak şirketimiz, verilerinizin güncellendiğine dair size geri dönüş sağlayacaktır. Bu sebeple, tarafımızca size geri dönüş sağlanıncaya kadar, talebinizi yinelemenizi önemle rica ederiz. Aksi takdirde tarafımıza ulaşmayan güncelleme maillerinden Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.)

5.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları;

 • İdari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ilgi adli, idari ve kolluk birimleri tarafından talep oluşması halinde kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda, delil olarak kullanabilmek,
 • İşlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak,
 • Elektronik (internet) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak,
 • Internet sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması,
 • Şirketimiz hakkında, şirket faaliyetlerimiz ve sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek,
 • Tarafımızla iletişime geçmek isteyen kullanıcılara iletişim imkanı sağlamak.
 • İş bu web sitesinde yer alan “Çerez Politikası”nda yer alan amaçlar dahilinde kişisel verileriniz işlenmektedir.

6.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

            Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitemizi ziyaretiniz sırasında bizimle verilerinizi paylaşmanız sırasında, çağrı merkezimiz kanalıyla, e-posta veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla ya da iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin bizimle bizzat paylaşmayı tercih etmeniz ve/veya internet sitemizi ziyaretiniz sırasında sistemimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları, çeşitli kanallar aracılı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak üzere çeşitli yöntemlerle şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

7.Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz, işbu aydınlatma metninde yer alan amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için gerekli çalışmaların yapılabilmesini mümkün kılacak, söz konusu Aydınlatma Metni’nde belirlenen yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizi sizlerden talep etmekteyiz. Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla kişisel verileriniz, veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri de almak suretiyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlenecektir. Söz konusu kişisel verileriniz, yasal saklama süresi aşılmamak kaydıyla işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve ilgili mevzuatın öngörmüş olduğu süre boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde yok edilecektir.

8.Kişisel Verilerin Aktarılması

            HİTİT EĞİTİM KURUMLARI kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi için dış kaynak hizmet sağlayıcıları (yazılım firması vs.), hukuk büroları, gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla ilgili şirket çalışanlarımız gibi üçüncü kişiler ile verilerin temin edilme amaçlarına uygun olarak, yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

            Şirketimiz, Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemleri almakta olup, bu konuda olabildiğince hassas davranmaktadır. HİTİT EĞİTİM KURUMLARI Almış olduğu bu tedbirler ile ziyaretçilerimizin uğraması muhtemel hak ihlallerinin önüne geçmeye çalışmaktadır.

9. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

            Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatı ile HİTİT EĞİTİM KURUMLARI na KVKK’nın 11. maddesi gereği şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu GMK Bulvarı Fevzi Çakmak-1 Sokak 24/29-30-31/32 Çankaya-Ankara adresindeki Şirketimiz İdari birimine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla yazılı ve imzalı olarak yapabilirsiniz.

(Çerez (cookies) hakkındaki aydınlatma metnimize www.hititegitim.com internet adresimizdeki “HİTİT EĞİTİM KURUMLARI ÇEREZ POLİTİKASI” başlığından ulaşabilirsiniz.)

10. İletişim Bilgileri                                                                                                                                      

HİTİT EĞİTİM KURUMLARI  – HİTİT İNSAN KAYNAKLARI ORGANİZASYON EĞİTİM BİLİŞİM YAYINCILIK GIDA DANIŞMANLIK REKLAM TİC. LTD. ŞTİ.                   

Adres  : GMK Bulvarı Fevzi Çakmak-1 24/29-30-31-32 Çankaya-Ankara           

Telefon : 0(312) 230 59 99                                                                                                                                     

e-mail  : kurslar@hititegitim.com